Jak korzystać z JetWeb.pl? Poniżej wszystkie odpowiedzi

Organizacja stron

Dodawanie | Usuwanie| Zmiana nazwy |Zmiana kolejności | Ukrywanie


KROK 1. Aby dodać stronę kliknij przycisk DODAJ STRONĘ z górnej belki panelu administracyjnego.

KROK 2. W nowo otwartym oknie masz możliwość dodania:

 1. Tekstu - strona z treścią.
 2. Galerii - strona ze zdjęciami.
 3. Link - przekierowanie do innej strony www.

KROK 3. Wybierz TEKST i podaj nazwę strony.

KROK 4. Ustal hierachię. Jeżeli strona ma się znajdować w głównym menu zostawiasz KATALOG GŁÓWNY. W przypadku gdy ta strona ma być podstroną, wskazujesz stronę do której ma być przypisana.

KROK 5. Kliknij DODAJ.

KROK 6. Strona została dodana do menu.

KROK 1. Aby usunąć stronę wybierz STRONY z lewego panelu administracyjnego.

KROK 2. Kliknij na stronę, którą chcesz usunąć.

KROK 3. Kliknij USUŃ STRONĘw górnym panelu.

KROK 4. Potwierdź swój wybór.

KROK 5. Twoja strona została usunięta.

KROK 1. Aby zmienić nazwę strony wybierz STRONY z lewego panelu administracyjnego.

KROK 2. Kliknij na stronę, której nazwę chcesz zmienić.

KROK 3. Wybierz USTAWIENIA z górnego panelu.

W polu Nazwa strony podaj nową nazwę strony.

KROK 4. Kliknij ZAPISZ ZMIANY na dole strony. Nazwa strony zostanie zmieniona.

KROK 1. Aby ukryć stronę wybierz STRONY z lewego panelu administracyjnego i kliknij na stronę,którą chcesz ukryć.

KROK 2. Odznacz opcję Aktywna w górnym panelu.

KROK 3.Przekreślone kółko oznacza,że Twoja strona została ukryta.

KROK 1. Aby zmienić kolejność stron wybierz STRONY z lewego panelu administracyjnego.

KROK 2. Kliknij na stronę, której pozycję chcesz zmienić.Chwyć z lewej strony za pole z kwadracikami i upuść w wybrane miejsce.

KROK 3. Pozycja Twojej strony została zmieniona.

Organizacja bloków

Dodawanie | Usuwanie


KROK 1. Aby dodać blok kliknij STRONY z lewej belki panelu administracyjnego a następnie kliknij na nazwę strony,do której chcesz dodać blok.

KROK 2. Kliknij na DODAJ BLOK. z prawej strony.

KROK 3. W nowo otwartym oknie masz możliwość dodania:

 1. Tekstu - blok tekstowy
 2. Minigalerii - blok ze zdjęciami
 3. Filmu - blok wyświetlający film
 4. Mapy - blok Google Maps
 5. Punkty na mapie - blok,w którym możesz umieścić dowolne punkty na swojej mapie Google.
 6. Kontaktu -blok kontaktowy
 7. Kod js,html-blok
 8. Aktualności -blok wyświetlający najnowsze informacje

KROK 4. Wybierz interesującą Cię opcję i w razie wybrania film/mapa/kontakt uzupełnij pola.

KROK 5. Kliknij DODAJ.

KROK 6. Blok został dodany.

KROK 1. Aby usunąć blok kliknij STRONY z lewej belki panelu administracyjnego. Kliknij na stronę z której chcesz usunąć blok.

KROK 2. Kliknij na Usuń blok .

KROK 4. Potwierdź swój wybór.

KROK 5. Kliknij Zapisz zmiany.

KROK 6. Blok zotał usunięty.

Organizacja galerii

Dodawanie galerii | Dodawanie zdjęć | Usuwanie zdjęć | Zmiana kolejności zdjęć


KROK 1. Aby Dodać stronę z galerią wybierz z menu po lewej stronie"strony" a następnie kliknij"dodaj stronę" z górnej belki panelu administracyjnego.

KROK 2. Kliknij na GALERIA.

KROK 3. Wpisz nazwę galerii i wybierz poziom w hierarchii,następnie kliknij dodaj stronę

KROK 4. Galeria została dodana.

KROK 1. Aby Dodać zdjęcie do galerii wybierz Strony z lewego panelu administracyjnego.Następnie kliknij na nazwę swojej galerii.Pojawi się ikonka aparatu z napisemDODAJ ZDJĘCIE-kliknij!

KROK 2. Pojawi się poniższe okienko-wybierz interesujący Cię obraz.

KROK 3. Zdjęcie zostało dodane.

KROK 1. Aby usunąć zdjęcie z galerii wybierz Strony z lewego panelu administracyjnego.Następnie kliknij nazwę swojej galerii.Najedź myszką na zdjęcie,które chcesz usunąć-podświetli się na ciemniejszy kolor i pojawią się 4 ikonki.

Pierwsza z nich oznacza zmianę kolejności, druga daje możliwość powiększenia zdjęcia do jego maksymalnych rozmiarów-pełny ekran,trzecia to opcja dodania opisu do zdjęcia a czwarta-jego usunięcie.

KROK 2. Kliknij tak.

KROK 3. Zdjęcie zostało usunięte.

KROK 1. Aby Zmienić kolejność zdjęć w galerii wybierz Strony z lewego panelu administracyjnego. Następnie kliknij nazwę swojej galerii.Najedź myszką na zdjęcie,którego kolejność chcesz zmienić-podświetli się na ciemniejszy kolor i pojawią się 4 ikonki.

Pierwsza z nich oznacza zmianę kolejności, druga daje możliwość powiększenia zdjęcia do jego maksymalnych rozmiarów-pełny ekran,trzecia to opcja dodania opisu do zdjęcia a czwarta-jego usunięcie.

KROK 2. Kliknij na pierwszą ikonkę,przytrzymaj i przesuń w wybrane miejsce.

KROK 3. Upuść zdjęcie na miejscu które Ciebie interesuje.

KROK 4. Kolejność zdjęć została zmieniona.

Typy bloków

Tekst | Minigaleria | Film | Mapa | Punkty na mapie | Kontakt | Kod js,html | Aktualności | FAQ | Załącznik | Przetargi


KROK 1. Aby dodać blok wybierz ikonkę"tekst" z poniższej ramki.

KROK 2. Blok został utworzony.

KROK 3. W ramce wpisz swój tekst,który ma się pojawić na stronie.Następnie kliknij ZAPISZ ZMIANY

KROK 4. Zmiany zostały zapisane.

KROK 5. Z górnej belki wybierz PODGLĄD WWW Z klawiatury wybierz klawisz "F5"-odświeżysz w ten sposób swoją stronę i zobaczysz wprowadzone na niej zmiany..

KROK 6. Aby usunąć blok naciśnij krzyżyk w prawym górnym rogu.

KROK 7. Potwierdź usunięcie bloku klikając TAK

KROK 8. Blok został usunięty.

KROK 1.Aby dodać blok wybierz ikonkę"minigaleria" z poniższej ramki .

KROK 2. Blok"minigaleria"został utworzony.

KROK 3. Kliknij ikonkę aparatu-pojawi się okienko wyboru zdjęć.Zaznacz zdjęcia,które chcesz zamieścić w minigalerii i kliknij OTWÓRZ

KROK 4. Zdjęcia zostały dodane.

KROK 5. Kliknij ZAPISZ ZMIANY.

KROK 6. Minigaleria została dodana.Z górnej belki wybierz PODGLĄD WWW Z klawiatury wybierz klawisz "F5"-odświeżysz w ten sposób swoją stronę i zobaczysz wprowadzone na niej zmiany.

KROK 7. Aby usunąć blok naciśnij krzyżyk w prawym górnym rogu.

KROK 8. Potwierdź usunięcie bloku klikając TAK

KROK 9. Blok został usunięty.

KROK 1. Aby dodać blok wybierz ikonkę"film" z poniższej ramki .

KROK 2. Podaj ścieżkę dostępu do filmu,który chcesz zamieścić na stronie a następnie kliknij DODAJ BLOK

KROK 3. Blok został dodany.Kliknij ZAPISZ ZMIANY aby zapisać swoją pracę.

KROK 4. Z górnej belki wybierz PODGLĄD WWW Z klawiatury wybierz klawisz "F5"-odświeżysz w ten sposób swoją stronę i zobaczysz wprowadzone na niej zmiany..

KROK 5. Aby usunąć blok naciśnij krzyżyk w prawym górnym rogu.

KROK 6. Potwierdź usunięcie bloku klikając TAK

KROK 7. Blok został usunięty

KROK 1. Aby dodać mapkę wybierz ikonkę "mapa" z poniższej ramki.

KROK 2. W tabelkę wpisz swoją lokalizację i kliknij DODAJ BLOK .

KROK 3. Mapka została dodana,żeby zapisać swoją pracę kliknij ZAPISZ ZMIANY.

KROK 4. Z górnej belki wybierz PODGLĄD WWW. Z klawiatury wybierz klawisz "F5"-odświeżysz w ten sposób swoją stronę i zobaczysz wprowadzone na niej zmiany..

KROK 5. Aby usunąć blok naciśnij krzyżyk w prawym górnym rogu.

KROK 6. Potwierdź usunięcie bloku klikając TAK

KROK 7. Blok został usunięty

KROK 1. Aby dodać punkty na mapie wybierz ikonkę "punkty na mapie" z poniższej ramki.

KROK 2. Blok został utworzony.W prawym górnym rogu naciśnij "+",aby dodać punkt na mapie.

KROK 3. Wypełnij wszystkie pola. W dolnej części ramki masz opcje wyboru kolorów:tła pod informacją o punkcie na mapie oraz wybranego punktu na mapie.

KROK 4. Punkty zostały dodane.Możesz je dowolnie edytować klikając na kredkę z prawej strony lub usuwać-klikając na krzyżyk. Wszystkie wykonane czynności zapisz klikając ZAPISZ ZMIANY

PAMIĘTAJ :pierwszy zapisany punkt na mapie jest punktem centralnym.Pozostałe są zapisywane wokół niego i jeśli będą dość daleko zaznaczone-mapka może ich nie pokazać na małym fragmencie-WSKAZÓWKA:pomniejsz mapkę.

KROK 5. Z górnej belki wybierz PODGLĄD WWW Z klawiatury wybierz klawisz "F5"-odświeżysz w ten sposób swoją stronę i zobaczysz wprowadzone na niej zmiany..

KROK 6. Aby usunąć blok naciśnij krzyżyk w prawym górnym rogu.

KROK 7. Potwierdź usunięcie bloku klikając TAK

KROK 8. Blok został usunięty

KROK 1. Aby dodać blok z formularzem kontaktowym wybierz ikonkę"kontakt" z poniższej ramki.

KROK 2. W okienku wpisz adres e-mail,na który ma być wysyłana wiadomość.Następnie kliknij DODAJ BLOK Formularz został utworzony.

KROK 3. W prawym rogu formularza kliknij na "+"-dodawanie pola formularza.

KROK 4.Wpisz nazwę pola a następnie wybierz jego typ.Do wyboru masz kilka pól.

KROK 5.Przesuń suwak aby zaznaczyć pole jako aktywne lub wymagane. Następnie kliknij ZAPISZ ZMIANY .

KROK 6.W prawym górnym rogu masz możliwość zmiany kolejności pól-pierwsza ikonka z lewej,edycji pól-ikonka kredki oraz ich usunięcia-krzyżyk z prawej strony.Pamiętaj:wszystkie czynności zatwierdzamy przyciskiem ZAPISZ ZMIANY

KROK 1. Aby dodać zewnętrzny kod na stronie kliknij zaznaczoną poniżej ikonkę.

KROK 2. Blok został utworzony.

KROK 1. Aby dodać blok z aktualnościami kliknij na ikonkę widoczną w poniższej ramce.

KROK 2. Kliknij plusik w prawym roku -dodaj wpis.Pojawi się nowe okno-wypełnij wszystkie pola.

KROK 3. Wszystkie wprowadzone zmiany zatwierdź klikając DODAJ WPIS lewym dolnym rogu okna.

KROK 4. W prawym górnym rogu masz możliwość zmiany kolejności aktualności,edytowania wpisu,dodawania minigalerii lub jego usunięcia.

KROK 5. Kliknij ZAPISZ ZMIANY aby zapisać blok z informacjami.

KROK 1. Aby dodać blok z najczęściej zadawanymi pytaniami kliknij na ikonkę zaznaczoną w ramce poniżej.

KROK 2. Naciśnij "+" w prawym górnym rogu-otworzy się okno "Dodaj pytanie".Wypełnij wszystkie pola i zatwierdź klikając DODAJ

KROK 3. Możesz zmienić kolejność wpisu,edytować go lub usunąć klikając na ikonki w prawym górnym rogu.

KROK 4. Wprowadź zmiany i zatwierdź klikając ZAPISZ ZMIANY.

KROK 1. Aby dodać załącznik kliknij na zaznaczoną w ramce ikonkę.

KROK 2. Blok z załącznikiem został dodany.Kliknij "+" w prawym górnym rogu.Wypełnij wszystkie pola w ramce.

KROK 3. Kliknij DODAJ ZAŁĄCZNIK .

KROK 4. Załącznik został dodany.W prawym górnym rogu możesz go edytować lub usunąć.Zatwierdź swoją pracę klikając ZAPISZ ZMIANY

KROK 1. Aby dodać blok kliknij na ikonę w ramce.

KROK 2. W prawym rogu utworzonego bloku kliknij na "+"-dodaj wpis.Wypełnij wszystkie pola i kliknij DODAJ PRZETARG.

KROK 3. Przetargi możesz dowolnie edytować,przenosić lub usuwać przy pomocy ikonek widocznych w prawym górnym rogu.

Organizacja podstron

Dodawanie | Zmiana hierarchii


KROK 1. Aby dodać podstronę kliknij przycisk DODAJ STRONĘ z górnej belki panelu administracyjnego.

KROK 2. W nowo otwartym oknie masz możliwość dodania:

 1. Tekstu - strona z treścią.
 2. Galerii - strona ze zdjęciami.
 3. Link - przekierowanie do innej strony www.

KROK 3. Wybierz interesującą Cię opcję i podaj nazwę strony.Z rozwijanej listy hierarchia wybierz stronę, do której chcesz dodać podstronę. Kliknij DODAJ STRONĘ.

KROK 4. Podstrona została utworzona.

KROK 1. Aby Zmienić poziom w hierarchii wybierz Strony z lewego panelu administracyjnego.Kliknij na stronę, w której chcesz zmienić poziom w hierarchii.

KROK 2. Kliknij na Ustawienia Z rozwijanej listy Hierarchia wybierz nową, interesującą Cie pozycję.

KROK 3. Kliknij ZAPISZ ZMIANY na dole ekranu.Poziom w hierarchii został zmieniony.

Organizacja treści

Dodawanie plików z dysku komputera | Usuwanie odnośnika | Dodawanie zdjęć z dysku komputera


KROK 1. Aby dodać odnosnik wybierz Strony z lewego panelu administracyjnego. Kliknij na stronę, w kórej chcesz umieścić odnośnik.

KROK 2. Zaznacz tekst odsyłający,następnie kliknij ikonkę "wstaw odnośnik"

KROK 3.Wpisz adres strony,na której jest dalsza częśś odnośnika.Kliknij OK

KROK 4.Odnośniki pojawią się podkreślone na niebiesko,pamiętaj kliknąć ZAPISZ ZMIANY .

KROK 5. Odnośnik został dodany.

KROK 1. Aby usunąć odnosnik wybierz Strony z lewego panelu administracyjnego. Kliknij na stronę, zawierającą odnośnik.

KROK 2. Zaznacz tekst odsyłający. Kliknij na "Usuń odnośnik" następnie kliknij ZAPISZ ZMIANY.

KROK 3. Odnośnik został usunięty.

KROK 1. Aby dodać zdjęcie do tekstu wybierz Strony z lewego panelu administracyjnego. Kliknij na stronę, w której chcesz umieścić obraz.

KROK 2. Kliknij na Obrazek.

KROK 3. Następnie naciśnij WYŚLIJ

KROK 4. Kliknij "Przeglądaj"-pojawi się okno wyboru zdjęć.Wybierz zdjęcie.

KROK 5. Zdjęcie zostało dodane,kliknij WYŚLIJ .

KROK 6. Ustaw parametry zdjęcia i kliknij "OK".

KROK 7. Zdjęcie zostało dodane. Kliknij "Zapisz zmiany"

Tło

Dodawanie zdjęcia jako tło | Ustawianie koloru tła | Usuwanie tła


KROK 1. Aby dodać zdjęcie jako tło wybierz Wygląd z lewego panelu administracyjnego. Kliknij na tlo

KROK 2. Możesz wybrać kolor tła,lub wstawić zdjęcie jako tło. Kliknij na DODAJ ZDJĘCIE i wybierz interesujące cię zdjęcie.

KROK 3. Ustaw powtarzalność obrazka:

 • Nie powtarzaj - obraz nie będzie powtarzany.
 • Powtarzaj - obraz będzie powtarzany do zapełnienia miejsca preznaczonego na tło.
 • Powtarzaj pionowo - obraz będzie powtarzany tylko w lini pionowej.
 • Powtarzaj poziomo - obraz będzie powtarzany tylko w lini poziomej.
 • KROK 4. Ustaw rozmiar obrazka (Patrz analogicznie do wybór rozmiaru loga). Masz do wyboru:

 • Faktyczny - obraz w oryginalnym rozmiarze.
 • Rozciągnij - obraz zostanie rozciągnięty do powierzchni przeznaczonej na tło.
 • Dopasuj - obraz zostanie dopasowany, zachowując stosunek wysokości do szerokości.
 • KROK 5. Kliknij ZAPISZ ZMIANY.

  KROK 6. Zdjęcie jako tło zostało dodane.

  KROK 1. Aby usunąć tło wybierz Wygląd z lewego panelu administracyjnego. Kliknij na Tło.

  KROK 2. Kliknij na USUŃ pod obrazem. Kliknij ZAPISZ ZMIANY.

  KROK 3. Tło zostało usunięte.

  KROK 1. Aby ustawić kolor tła wybierz Wygląd z lewego panelu administracyjnego.Kliknij na Tło.

  KROK 2. Kliknij na kolorowy kwadrat

  KROK 3. Wybierz kolor.

  KROK 4. Kliknij ZAPISZ ZMIANY.

  KROK 5. Kolor tła został zmieniony.

  Czcionki

  Zmiana czcionek


  KROK 1. Aby ustawić czcionki wybierz Wygląd z lewego panelu administracyjnego. Kliknij na Czcionki.

  KROK 2. Zmień parametry interesujących cię czcionek:

 • Tytuł.
 • Stopka.
 • Tekst.
 • KROK 3. Kliknij ZAPISZ ZMIANY.

  KROK 4. Czcionki zostały zmienione.

  Nagłówek

  Dodawanie | Usuwanie


  KROK 1. Aby dodać nagłówek wybierz Wygląd z lewego panelu administracyjnego.

  KROK 2. Kliknij na Nagłówek.

  KROK 3. Kliknij na DODAJ ZDJĘCIE.

  KROK 4. Wybierz interesujące cię zdjęcie.

  KROK 5. Kliknij ZAPISZ ZMIANY.

  KROK 6. Nagłówek został dodany.

  KROK 1. Aby usunąć nagłówek wybierz Wygląd z lewego panelu administracyjnego.


  KROK 2. Kliknij na Nagłówek.

  KROK 3. Kliknij na USUŃ pod obrazem.

  KROK 4. Kliknij ZAPISZ ZMIANY.

  KROK 5. Nagłówek został usunięty.

  Slider

  Dodawanie slajdów | Usuwanie slajdów


  KROK 1. Aby dodać obrazy do Slidera wybierz Wygląd z lewego panelu administracyjnego. Kliknij na Slider.

  KROK 2. Wybierz parametry i kliknij na DODAJ ZDJĘCIE.Wybierz obraz z komputera i kliknijZAPISZ ZMIANY

  KROK 3. Zdjęcie zostało dodane do slidera.

  KROK 1. Aby usunąć obrazy ze Slidera wybierz Wygląd z lewego panelu administracyjnego. Kliknij na Slider.

  KROK 2. Kliknij na USUŃ SLAJD pod obrazem.

  KROK 3. Kliknij ZAPISZ ZMIANY.

  KROK 4. Zdjęcie zostało usunięte ze slidera.

  Szablon

  Zmiana szablonu


  KROK 1. Aby zmienić szablon wybierz Wygląd z lewego panelu administracyjnego.


  KROK 2. Kliknij na Szablon Graficzny.

  KROK 3. Wybierz interesujący Cię szablon.

  KROK 4. Kliknij ZAPISZ ZMIANY.

  KROK 5. Szablon został zmieniony.

  Kolorystyka

  Ustawianie kolorystyki | Własna kolorystyka


  KROK 1. Aby zmienić kolorystykę wybierz Wygląd z lewego panelu administracyjnego. Kliknij na Kolorystyka.


  KROK 2. .

  KROK 3. Wybierz kolorystykę.

  KROK 4. Kliknij ZAPISZ ZMIANY.

  KROK 5. Kolorystyka została zmieniona.

  KROK 1. Aby ustawić własną kolorystykę wybierz Wygląd z lewego panelu administracyjnego.


  KROK 2. Kliknij na Kolorystyka.

  KROK 3. Wybierz Kolorystyka własna.

  KROK 4.Ustaw kolory według swoich preferencji.

  KROK 5. Kliknij ZAPISZ ZMIANY.

  KROK 6. Kolorystyka została zmieniona.

  Blok adresowy

  Dodawanie bloku adresowego


  KROK 1. Aby dodać blok adresowy wybierz Wygląd z lewego panelu administracyjnego. Kliknij na Blok adresowy.


  KROK 2. Wypełnij pole i kliknij ZAPISZ ZMIANY..

  KROK 3. Blok adresowy został dodany.

  Ustawienia podstawowe

  Zmiana ustawień


  KROK 1. Aby zmienić ustawienia podstawowe wybierz Ustawienia z lewego panelu administracyjnego.

  KROK 2. Kliknij na Ustawienia podstawowe.

  KROK 3. Zmień interesujące cię parametry.

  KROK 4. Kliknij ZAPISZ ZMIANY.

  KROK 5. Ustawienia zostały zmienione.

  Dane dostępowe

  Zmiana hasła | Zmiana emaila


  KROK 1. Aby zmienić hasło do Twojego konta wybierz Ustawienia z lewego panelu administracyjnego.


  KROK 2. Kliknij na Dane dostępowe.

  KROK 3. Wpisz nowe hasło

  KROK 4. Wpisz ponownie nowe hasło

  KROK 4. Kliknij ZAPISZ ZMIANY.

  KROK 5. Hasło zostałe zmienione.

  KROK 1. Aby zmienić email wybierz Ustawienia z lewego panelu administracyjnego.


  KROK 2. Kliknij na Dane dostępowe.

  KROK 3. Wpisz nowy email.

  KROK 4. Kliknij ZAPISZ ZMIANY.

  KROK 5. Email został zmieniony.

  Domeny

  Dodawanie | Usuwanie | Zmiana kolejności zdjęć


  KROK 1. Aby domenę wybierz Ustawienia z lewego panelu administracyjnego.


  KROK 2. Kliknij na Domeny.

  KROK 3. Kliknij Dodaj domenę.

  KROK 4. Wpisz adres domeny.

  KROK 5. Kliknij DODAJ DOMENĘ.

  KROK 6. Kliknij ZAPISZ ZMIANY.

  KROK 7. Domena została dodana.

  KROK 1. Aby usunąć domenę wybierz Ustawienia z lewego panelu administracyjnego.


  KROK 2. Kliknij na Domeny.

  KROK 3. Wybierz domenę którą chcesz usunąć.

  KROK 4. Kliknij Usuń Domenę.

  KROK 5. Potwierdź swój wybór.

  KROK 6. Kliknij ZAPISZ ZMIANY.

  KROK 7. Domena została usunięta.

  KROK 1. Aby edytować domenę wybierz Ustawienia z lewego panelu administracyjnego.


  KROK 2. Kliknij na Domeny.

  KROK 3. Wybierz domenę którą chcesz edytować.

  KROK 4. Kliknij Edytuj Domenę.

  KROK 5. Wpisz poprawny adres domeny .

  KROK 6. Kliknij ZAPISZ ZMIANY.

  KROK 7. Domena została usunięta.

  Google Analytics

  Dodawanie kodu


  KROK 1. Aby dodac kod Google Analytics wybierz Ustawienia z lewego panelu administracyjnego.

  KROK 2. Kliknij na google Analytics.

  KROK 3. Wpisz kod.

  KROK 4. Kliknij ZAPISZ ZMIANY.

  KROK 5. Kod został zapisany i wprowadzony.

  Kolorystyka panelu

  Zmiana


  KROK 1. Aby zmienić ustawienia kolorystyki panelu wybierz kolor na dole panelu administracyjnego.

  KROK 2. Kolor zostanie zapamiętany.

  Fanpage

  Dodawanie


  KROK 1. Aby dodac odnośnik na fanpage wybierz Ustawienia z lewego panelu administracyjnego.

  KROK 2. Kliknij na Facebook.

  KROK 3. Wprowadź adres do fanpage.

  KROK 4. Ustaw opcje dodatkowe(strona wysuwania,odległość od góry)

  KROK 5. Kliknij ZAPISZ ZMIANY.

  KROK 6. Domena została usunięta.

  Płatności

  Aktywacja strony


  KROK 1. Aby aktywować stronę wybierz Ustawienia z lewego panelu administracyjnego.

  KROK 2. Kliknij na Płatności.

  KROK 3. Wypełnij pola.

  KROK 4. Kliknij ZAPISZ ZMIANY.

  KROK 5. Wyślij email na adres biuro@jetweb.pl w celu wystawienia faktury. W kilka chwil zostanie wystawiona faktura.